جلسه رتبه بندی اولیه شرکت چشم انداز ارتباط در محل دفتر مرکزی شرکت ۲۲ تیر سال جاری برگزار شد.

به گزارش رتبه آنلاین، فرشید شکرخدایی مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و محمدامین کرمی مسوول هماهنگی پرونده رتبه‌بندی از طرف گروه پارسیان هوشمند (مجری رتبه بندی) و یاسر موذن زاده مدیرعامل،مرتضوی مدیر مالی، فرخی مدیر روابط عمومی و عبادی نماینده شرکت ریواتدبیر در جلسه حضور داشتند.

رتبه بندی اولیه این شرکت توسط فرشید شکرخدایی ارایه شد و در حین ارایه، با توجه به سیاست‌های این شرکت در زمینه افزایش نقدینگی، این شرکت نتوانسته بدهی ایجاد کرده و همچنین ریسک مالی کمی را در نظر گرفته است.

در ادامه مرتضوی مدیر مالی مجموعه سوالاتی در زمینه کیفیت و تاثیر آن در مدل رتبه بندی مطرح کردند که فرشید شکرخدایی پاسخ ایشان را با توضیحی چند دقیقه ای در زمینه کیفیت دادند که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

همچنین بازدیدی از تمام واحدهای شرکت صورت گرفت و در انتها زمانی یک هفته ای به این شرکت جهت ارسال مستندات تکمیلی داده شد.