جلسه رتبه بندی اولیه شرکت صنعت غذایی کوروش (اویلا) در کارخانه این شرکت  برگزار شد.

به گزارش رتبه آنلاین، حسن فروزان فرد رییس هیات مدیره گروه پارسیان هوشمند و پریسا فرمانی مسوول هماهنگی پرونده رتبه بندی از طرف گروه پارسیان هوشمند (مجری رتبه بندی) و کوروش منتصر مدیرعامل و محمدی مدیر مالی، مدیر بازرگانی و تعدادی از مدیران دیگر شرکت اویلا در جلسه حضور داشتند.

بر پایه این گزارش، این رویداد که در تاریخ۱۱ خرداد سال جاری برگزار شد همراه با ارائه رتبه‌بندی اولیه این شرکت توسط حسن فروزان فرد بود.

در ادامه این رویداد هم ، از محل کارخانه، خطوط تولید، زیرساخت ها و … بازدید انجام و مقرر شد تا  ارسال مستندات تکمیلی توسط این شرکت پیگیری شود.