جزییات مهم از عرضه اولیه وکبمهن

 ثبت سفارش برای خرید عرضه اولیه وکبمهن شروع شد. مدیرعامل مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن در خصوص سودآوری، وضعیت پرتفو، دارایی‌ها و افزایش سرمایه وکبهمن توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورسان، مدیرعامل مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن در برنامه یک دیدار یک عرضه گفت:

۱۰ درصد از سهام شرکت روز عرضه اولیه به کدهای حقیقی و حقوقی تخصیص خواهد یافت، ۲ درصد از سهام به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و در صورت مساعد بودن شرایط بازار ۸ درصد هم طی ۳ ماه در بازار فروخته خواهد شد.

۲۰ درصد از شرکت فن‌آوا کارت که در حوزه PSP فعالیت می‌کند متعلق به وکبهمن است. این شرکت هم در حال انجام کارهای عرضه اولیه است و در بازار سهام عرضه خواهد شد. دومین سرمایه‌گذاری غیربورسی وکبهمن هم توسعه نوآوری و فناوری سینا است که با مشارکت با سرمایه‌گذاری سینا تاسیس ششده این شرکت در حوزه فین‌تک‌ها فعالیت می‌کند.

درآمدهای عملیاتی در بودجه شرکت برای سال ۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده که به واسطه شرایط خوب بازار ۱۵۲ درصد سود محقق شده است. سود محقق شده قابل تقسیم هم ۱۶۶ میلیارد تومان در بودجه بوده ولی ۲۵۶ میلیارد تومان محقق شده است.

جمع دارایی‌ها از ۵۱۷ میلیارد تومان در پایان سال گذشته به حدود ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

رشد پرتفوی وکبمهن از ابتدای سال تا دیروز ۲۱۲ درصد بوده است که از رشد ۱۹۷ درصدی شاخص کل بیشتر بوده است. بتای سرمایه‌گذاری شرکت هم به ۱.۱۲ رسیده است.

خالص ارزش دارایی (NAV) هر سهم در ۱۲ آذر ماه ۲۲۲۸ تومان بود که با توجه به حداکثر قیمت ۱۴۲۸ تومانی هر سهم در روز عرضه اولیه، نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی (P/NAV) حدود ۶۵ درصد است. البته این نسبت بعد از رشدهای یک هفته اخیر کمتر هم شده است و به حدود ۶۲ درصد رسیده است.

بازارگردان شرکت، بهگزین است

اگر تقاضا برای سهام زیاد باشد حجم مبنا از محل ۸ درصد سهامی که قرار است طی ۳ ماه بعد از عرضه اولیه به صورت خرد در بازار فروخته شود، داده می‌شود.

شرکت برای سال ۱۴۰۰ برنامه افزایش سرمایه دارد. البته محل و درصد این افزایش سرمایه گفته نشد.