جزییات عرضه اولیه سه شرکت دارویی در بورس

مراحل ورود سه شرکت به بازار بورس و جزییات عرضه اولیه شرکت‌های داروسازی دانا، پخش رازی و راموفارمین از زیرمجموعه‌های هلدینگ شفا دارو به زودی اعلام می شود.

به گزارش رتبه آنلاین از فانا، گروه دارویی از جمله گروه‌های باسابقه بورس تهران به شمار می‌رود اما تعداد شرکت‌های دارویی در بورس چندان قابل توجه نیست. در عرضه اولیه‌های انجام شده در سال‌های اخیر نیز سهم شرکت‌های دارویی چشمگیر نبوده است.

با این حال شرکت‌های دارویی نیز به رونق بورس بی‌توجه نبوده و تلاش می‌کنند برای تامین مالی از بازار سرمایه بهره ببرند.

داروسازی دانا، پخش رازی و راموفارمین بورسی می‌شوند

از جمله این شرکت ها، هلدینگ شفادارو است که عرضه اولیه سهام چند شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه خود را در دست اقدام دارد. در هیات مدیره شرکت‌های داروسازی دانا، پخش رازی و راموفارمین اقدامات درخصوص به نتیجه رسیدن موضوع سهامی عام شدن این شرکت‌ها و امکان واگذاری بخشی از سهام آنها در تالار بورس در حال انجام است.

بخشی از مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه شفادارو در حال به نتیجه رسیدن است و در این باره توضیح داده است: دعوای حقوقی شرکت‌های داروسازی جابرابن‌حیان، راموفارمین و اسوه بابت مطالبات از شرکت پخش توسعه دارویی رسا جمعا به مبلغ ۶۳۴،۱۴۰ میلیون ریال است که به موجب رای صادره، شرکت مزبور محکوم به پرداخت اصل بدهی و همچنین خسارت تاخیر و هزینه دادرسی به شرکت‌های فوق شده است.