جزییات خرید حقیقی‌ها در بورس امروز (۱۳۹۹/۱۰/۳)

در بورس امروز حقیقی‌ها حدود ۳۶۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، ارزش کل معاملات خرد ۱۵هزار و ۹۳۰میلیارد تومان بود، افراد حقیقی ۸۹درصد یعنی ۱۴هزار و ۱۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان دو درصد از کل معاملات شد. بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی»، «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» و «مواد و محصولات دارویی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «فلزات اساسی» و «شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی»به نفع حقوقی‌ها تمام شد.

جزییات خرید حقیقی‌ها در بورس امروز

سه نماد آریان، خبهمن و وآذر لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقی‌ها نیز بیشتر به فولاد، شستا و شبندر معطوف بود. مالکیت حقیقی در ترکیب سهامداری شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان معادل ۸۳میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقوقی فولاد مبارکه اصفهان با برتری ۸۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۸۸نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۲۴نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول هزار و ۲۰۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۸۶۰میلیارد تومان بود.

جزییات خرید حقیقی‌ها در بورس امروز