جزییاتی جدید از عرضه اولیه امروز بورس

امروز علاوه بر عرضه اولیه سهام کزغال، ۸ نماد دیگر نیز در آستانه عرضه اولیه دوباره هستند و یا اصلا به زیر قیمت‌های عرضه اولیه خود رسیدند.

به گزارش رتبه آنلاین از نبض بورس، امروز ۱۵ بهمن ۹۹، شاهد عرضه اولیه یک نماد دیگر به نام کزغال هستیم و ثبت سفارش آن هم اکنون در حال انجام است. در همین رابطه بیشتر بخوانید:

علاوه بر عرضه اولیه کزغال ۸ نماد دیگر که در امسال عرضه اولیه شدند، دوباره قیمت‌های آنها به همان قیمت عرضه اولیه رسیده است و یا اینکه به زیر قیمت‌های عرضه اولیه سقوط کرده‌اند. در ادامه به این عرضه اولیه‌ها اشاره خواهیم کرد. گفتنی است که قیمت‌های پایانی تا لحظه نگارش این متن می‌باشد.

  وسپهر

  وسپهر آخرین نمادی بود که در تابستان امسال عرضه اولیه شد. قیمت عرضه اولیه این نماد ۱۱۰۰۰ ریال بود که امروز قیمت پایانی این نماد ۱۰۳۵۰ ریال می‌باشد.

  سیتا

  سیتا از زیرمجموعه‌های شستا نیز با قیمت ۱۵۷۵۰ ریال عرضه اولیه شد که قیمت پایانی آن هم اکنون به ۱۵۰۱۰ ریال رسیده است.

  بگیلان

  بگیلان دیگر نمادی است که در تابستان امسال با قیمت ۲۴۰۰۰ ریال عرضه اولیه شد، اما هم اکنون قیمت آن به ۲۱۹۷۹ ریال رسیده است.

  بپیوند

  از نماد‌هایی است که گاهی اوقات دامنه نوسان آن به ۱۰ درصد تغییر می‌کند و از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان است. قیمت عرضه اولیه این نماد ۱۸۵۰۰۰ ریال بود که هم اکنون قیمت پایانی آن به ۱۶۰۰۳ ریال کاهش یافته است.

  وکبهمن

  از نماد‌هایی است که در پاییز امسال با قیمت ۱۴۴۸۴ ریال عرضه اولیه شد. قیمت پایانی این نماد هم تا لحظه نگارش این متن به ۱۴۴۶۹ ریال کاهش یافته است و حقوقی آن هم زور حمایت از سهم را ندارد.

  ثامید، امین، آبادا در آستانه عرضه اولیه دوباره

  سه نماد ثامید، امین و آبادا که با قیمت‌های ۱۷۵۰ ریال، ۱۰۴۰۰ ریال و ۱۵۵۰۰ ریال عرضه اولیه شده بودند نیز در آستانه عرضه اولیه می‌باشند و قیمت‌های پایانی آنها به ۱۷۸۰ ریال، ۱۰۴۰۰ ریال و ۱۵۸۰۰ ریال رسیده است.

  به هر صورت این ۸ نماد هم علاوه بر نماد کزغال در آستانه عرضه اولیه دوباره قرار دارند یا اصلا به زیر قیمت‌های عرضه اولیه خود سقوط کرده‌اند و حقوقی‌های آنها هم یا توان حمایت از سهام خود را ندارند و یا در خواب عمیق فرو رفته‌اند. اگر نماد‌ها در این قیمت‌ها ارزش نداشت چرا به این قیمت‌ها عرضه اولیه شدند و اگر ارزش دارند که چرا حمایت نمی‌شوند؟