در جلسه هیات پذیرش بورس سهام شرکت چوب خرز کاسپین مورد تایید اعضا قرار گرفت و قرار است به زودی در بازار سهام عرضه اولیه شود.

به گزارش رتبه آنلاین از کارگر آنلاین، توئیتر رسانه شستا از عرضه اولیه جدید در بازار سهام خبر داد و نوشت: