جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شوند؟

به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ۳.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند.

به گزارش رتبه آنلاین از فارس، این در حالی است که در مجموع ۶ میلیون نفر تحت پوشش و در نوبتی این دو نهاد حمایتی قرار دارند. او همچنین تاکید کرد که اگر دولت و مجلس همت کنند تا پایان سال وضعیت جاماندگان از سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شوند.

پورابراهیمی در این خصوص گفت:

۱.۲ میلیون نفر از افراد کمیته امداد امام خمینی(ره) سهام عدالت ندارند. همچنین به گفته رئیس سازمان بهزیستی ۲.۳ نفر افراد تحت پوشش این سازمان هم سهام عدالت ندارند.عده‌ای از این افراد از اول سهام عدالت نگرفته بودن، تعدادی هم کسانی هستند که بعدا مشمول حمایت این دو نهاد شده‌اند، ‌ولی سهام عدالت نداشته‌اند.

در مجموع ۶ میلیون نفر تحت پوشش و در نوبتی این دو نهاد حمایتی قرار دارند که از این تعداد ۳.۵ میلیون نفر فاقد سهام عدالت هستند.

سال ۸۵ که سهام عدالت قرار بود بین ۶ دهک جامعه توزیع شود، ۲۰ میلیون نفر افرادی بودند که جزو دهک‌های کم‌درآمدی نبودند، ولی سهام عدالت به آنها اختصاص پیدا کرد و این مسئله به این مفهوم است که ۲۰ میلیون نفر از افراد ۶ دهک پایین سهام عدالت دریافت نکردند.

طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان از ابتدای مجلس به صورت جدی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به تصویب رسید و درحال‌حاضر در نوبت طرح در جلسه علنی مجلس قرار دارد و به نظر من اگر همت کنند، می‌توان در امسال طرح اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد.

فارس