بورس نمایه

معمارنژاد گفت: اعطای تسهیلات بانک‌ها برای حمایت دستوری از بورس غلط است. زیرا اصلاً بانک‌ مرکزی اعطای تسهیلات را به کارگزاری‌ها ممنوع کرده است.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، عباس معمارنژاد در جریان نشست خبری امروز گفت: عمده افزایش پایه پولی کشور به دلیل افزایش دارایی‌های بانک‌ مرکزی بوده و بخش کمی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی بوده است.

وی افزود: اتفاقاً بدهی دولت به بانک ‌مرکزی در این دوره کاهش پیدا کرده و از منابع دیگر مثل فروش سهام و فروش اوراق، نیازهای خودش را تامین کرده است.

به گفته معمارنژاد، بانک‌ها از ابتدای سال ۳هزار میلیارد سهم خودشان را در بورس فروخته‌اند.

معاون بانکی و امور بیمه‌ای وزیر اقتصاد تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانک‌ها برای حمایت دستوری از بورس غلط است. زیرا اصلاً بانک ‌مرکزی اعطای تسهیلات را به کارگزاری‌ها ممنوع کرده است.

وی اضافه کرد: به دنبال رایزنی با بانک‌ مرکزی برای از سرگیری اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارگزاری‌ها با قید و شرط‌هایی هستیم.

معمارنژاد اظهار داشت: ۶۷هزارمیلیارد تومان از محل افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۴۳هزارمیلیارد تومان تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها، ۲۸هزار میلیارد تومان عرضه اولیه، فروش ۱۶۵هزار میلیارد تومان اوراق در بورس و ۲۰۰هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌های پذیرفته شده در بورس، تامین مالی دولت از بازار سرمایه در سال جاری بوده است.