تولید گهر زمین تا پایان آبان چقدر شد؟
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۸۸۴ تن محصول از سوی شرکت سنگ آهن گهر زمین از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه است.

به گزارش رتبه آنلاین از معدن۲۴، سال مالی این شرکت منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۹ است.

شرکت سنگ آهن گهر زمین در این مدت موفق به تولید ۱۳ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۳۳۲ تن کلوخه سنگ آهن، چهار میلیون و ۱۳۳ هزار و ۲۳۹ تن کنسانتره سنگ آهن و ۶ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۳۱۳ تن سنگ آهن دانه بندی شد.

سه میلیون و ۱۰۱ هزار و ۶۹۴ تن از محصولات یاد شده مربوط به آمار آبان ماه این شرکت است.

مجموع فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۸۵۶۰۰ میلیارد و ۲۱۱ میلیون ریال ذکر شده است.