توقف موقت ۵ نماد بورسی و فرابورسی و آغاز بازارگردانی یک سهم

پیش از شروع معاملات امروز بازار سهام ، نماد پنج شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته و بازارگردانی یک سهم نیز آغاز شد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس پرس، پیش از شروع معاملات امروز بازار سهام ، نماد شرکت های پتروشیمی جم، شیشه دارویی رازی و ریل پرداز سیر برای یک ساعت و سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال و داده گسترعصر نوین برای دو روز و به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته شد.