جمعه 4 اسفند 1402
خانهخبراقتصادیتمایل به افزایش قیمت در بازارهای جهانی فولاد

تمایل به افزایش قیمت در بازارهای جهانی فولاد

فولاد

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش رتبه آنلاین از «کالاخبر»، در هفته ای که گذشت قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا پس از نوساناتی در مجموع تا ۵ دلار بالا رفت و ۱۰۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. اواسط هفته قیمت تا نزدیکی ۱۰۷ دلار هم رسیده بود.تداوم درگیری های برزیل با شیوع ویروس کرونا و نگرانی های جدید در رابطه با محدودیت عرضه سنگ آهن، قیمت این ماده اولیه را بالا برد. موجودی سنگ آهن بنادر چین هم هفته گذشته ۱۰۷.۷۵ میلیون تن کاهش داشت.

در بازار صادرات ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد هفته گذشته از ۶۶.۱ دلار به ۶۷.۹ دلار هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص  ۶۱ درصد ایران نیز  ۱.۸ دلار رشد داشت و ۶۵.۸ دلار هر تن فوب ثبت شد.

قراضه

هفته ای که گذشت در ترکیه قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ تا ۷ دلار دیگر بالا رفت و ۲۶۷ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. قیمت به زمانی برگشته که هنوز اثرات شیوع ویروس کرونا بر بازار قراضه نمایان نشده بود. با توجه به روند صعودی بازارهای بیلت و مقاطع ظاهرا رسیدن قیمت به ۲۷۰ دلار هم دور از انتظار نیست.

هفته گذشته قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن از ۲۲۴ دلار به ۲۵۴ دلار هر تن فوب بهبود داشت. متوسط قیمت قراضه وارداتی در شرق آسیا نیز ۱۰ دلار رشد داشته ۲۷۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. ولی در بازار داخلی امریکا قراضه خرد شده در ۲۵۶ دلار هر لانگ تن در ثبات بود.

بیلت

بازار بیلت سی آی اس به لطف بهبود تقاصای چین و خاور دور و رونق بازار قراضه صعودی بود و قیمت از ۳۶۳ دلار هفته قبل به ۳۷۰ دلار هر تن فوب رسید. همچنین عرضه محدود تولیدات جولای موجب شده خریداران افزایش قیمت ها را بپذیرند .

بیلت صادراتی ترکیه نیز ۵ تا ۱۰ دلار بالا رفت و ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار هر تن فوب شد و در بازار واردات آن، بیلت سی آی اس ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار هر تن سی اف آر بود که ۱۰ تا ۱۵ دلار رشد هفتگی داشت. البته ترکیه بیشتر خریدار قراضه بود تا بیلت وارداتی ولی بازار داخلی آن رونق داشت و قیمت بیلت ۱۰ تا ۱۵ دلار بالا رفته و ۳۹۵ تا ۴۰۵ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد.

همچنین هفته گذشته در بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا قیمت از ۳۹۵ تا ۴۰۰ دلار  به ۴۰۰ تا ۴۰۸  دلار هر تن سی اف آر بهبود یافت. بیلت ایران هم اخیرا در ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر تایلند شنیده شد و پیشنهادات جدید به ۳۹۵ دلار رسیده است.

مقاطع

هفته گذشته میلگرد صادراتی سی آی اس ۴۰۵ دلار هر تن فوب ثبت شد که نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشت ولی در کل رشد قیمت بیلت و قراضه جو بازارها را مثبت کرد. هفته گذشته در بازار داخلی ترکیه تقاضای میلگرد بهتر شد و قیمت ۱۰ تا ۱۵ دلار بالا رفت و ۴۲۵ تا ۴۳۵ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. رشد بازارهای قراضه و بیلت، میلگرد صادراتی ترکیه را ۵ دلار بالا برد و به ۴۲۰ تا ۴۲۵ دلار هر تن فوب رساند.

در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی از ۴۰۰ دلار به ۴۰۵ دلار  هر تن سی اف آر بهبود داشت. در چین قیمت میلگرد صادراتی تا ۷ دلار بالا رفته ۴۶۱ دلار هر تن فوب ثبت شد.در بازار داخلی اروپا میلگرد ۳ یورو ارزان تر شده ۴۴۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.  در بازار امریکا نیز میلگرد در  ۵۸۰ دلار هر شورت تن ثبات داشت.

ورق

رونق بازار مواد اولیه قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس را نیز بالا برد و انتظار می رود تا پایان ماه جاری میلادی وضعیت بازار بهتر شود. ورق گرم صادراتی سی آی اس به ۴۰۰ دلار هر تن فوب رسیده در حالی که هفته قبل تا ۳۷۵ دلار بود.

نگرانی های بخش عرضه سنگ آهن قیمت ورق گرم را در بازار داخلی چین بالا برد و تا ۵۱۵ تا ۵۱۸ دلار هر تن درب کارخانه شنیده شد. قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز حدود ۴۴۳ دلار هر تن فوب ثبت شده که تا ۵ دلار رشد داشته است.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم از ۴۰۹ یورو به ۳۹۷  یورو هر تن درب کارخانه رسید. در بازار امریکا نیز ورق گرم ۴ دلار بهبود داشت و ۵۰۹ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید