تلاش رزم حسینی برای برکناری مدیرعامل بورس کالا
شنیده می شود امروز پس از اینکه بورس کالا تصمیم خلق الساعه وزارت صنعت برای کاهش قیمت پایه فولاد را رد کرد، رزم حسینی با مدیران شرکت های فولادی برای برکناری سلطانی نژاد تماس گرفته است!

به گزارش رتبه آنلاین از راهبرد معاصر بورس نیوز نوشت: شنیده می شود امروز پس از اینکه بورس کالا تصمیم خلق الساعه وزارت صنعت برای کاهش قیمت پایه فولاد را رد کرد، رزم حسینی با مدیران شرکت های فولادی برای برکناری سلطانی نژاد تماس گرفته است!

بورس کالا زیرمجموعه سازمان بورس و وزارت اقتصاد است و وزیر صمت کنترلی روی آن ندارد.

سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا در همین خصوص در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بورس کالا به هیچ عنوان به دنبال گرانی کالاها نیست اما نمی پذیریم به نام مردم، منابع خاص تامین شود و چند ده هزار میلیارد تومان پول ۵۰ میلیون سهامدار عدالت و بخش خصوصی به افراد معدودی برسد.