در ادامه کار امروز بازار سهام ۱۶ فروردین ۱۴۰۰؛ ۲۳ نماد در صف خرید و ۴۵۱ نماد در صف فروش قرار دارند.

تقاضای بالا برای فروش در بورس