در ادامه کار امروز بازار سهام (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)؛ ۳۲ نماد در صف خرید و ۳۸۲ نماد در صف فروش قرار دارند.

تعداد فروشندگان در بورس کمتر شد