در ادامه کار امروز بازار سهام (۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)؛ ۲۳ نماد در صف خرید و ۴۷۷ نماد در صف فروش قرار دارند.

تعداد فروشندگان در بورس همچنان زیاد است