مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۷۵۴۸.۶ میلیارد ریال بوده است.