معاونت بین‌الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، ترکیب جدید هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک – لوکزامبورگ را اعلام کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از پایگاه خبری اتاق ایران، معاونت بین‌الملل اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، ترکیب جدید هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک – لوکزامبورگ را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است برابر با تصمیم اعضای هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و بلژیک – لوکزامبورگ در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ترکیب جدید هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شده‌اند

 

سمت نام و نام خانوادگی
رئیس لیلا رستمی قلعه لانی
نایب رئیس اول محسن قادری
نایب رئیس دوم علی صالح نیا
خزانه دار هادی ناصر پور
عضو کمال شبانیان
عضو حسن فروزانفرد
عضو عباس مزروعی
عضو محمد علی هاشم زاده
عضو محسن خلیلی عراقی