آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا همچنان منفی می‌ماند؟

تردید کارشناسان درباره بورس امروز (۹۹/۱۱/۱۵)

کارشناسان به نوعی نسبت به بورس امروز تردید دارند. برخی بورس را مثبت و برخی دیگر منفی یا متعادل پیش‌بینی کرده‌اند. در ادامه این نظرات به صورت کامل آورده شده است.

بورس۴۴