تامین مصالح و اجرای عملیات سازه پروژه های

شرکت کیسون از تغییر با اهمیت در شرکت های تحت کنترل خبر داد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت کیسون از تغییر در عملکرد شرکت ساختمانی کیسون خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، دو پروژه تامین مصالح و اجرای اسکلت پروژه شار صدرا به مبلغ ۹۳۷.۳۰۰ میلیون ریال و عملیات اجرای سازه برج بهشت نیاتوس به مبلغ ۴۴۹.۱۷۹ میلیون ریال به شرکت ساختمانی کیسون ابلاغ شد.

تامین مصالح و اجرای عملیات سازه پروژه های

تامین مصالح و اجرای عملیات سازه پروژه های