تاثیر ۵۷ ریالی فروش

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران تعدادی از سهام شرکت کمک فنر ایندامین را واگذار کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران از واگذاری سهام شرکت کمک فنر ایندامین خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، تعداد ۱۲۵/۸۹۹ سهم از سهام شرکت کمک فنرایندامین به قیمت تمام شده ۴.۰۵۳ میلیون ریال واگذار شده است.

تاثیر ۵۷ ریالی فروش