بیشتر ثروت دنیا در کدام مناطق جمع شده است؟

بیشتر ثروت دنیا در کدام مناطق جمع شده است؟

طی سال ۲۰۱۹ کل ثروت جهانی ۹.۱ تریلیون دلار و یا به عبارتی ۲.۶ درصد رشد کرده است و به ۳۶۰.۶ تریلیون دلار رسیده است؛ در بین تمام قاره های سراسر دنیا بیشترین ثروت در امریکای شمالی جمع شده است و ثروت این قاره طبق آخرین براوردها ۱۱۴.۶۰۷ تریلیون دلار تخمین زده شده است که ۳۱.۸ درصد از کل ثروت دنیا است.

به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، پس از آمریکای شمالی، اروپا بیشترین ثروت را در خود جای داده است و ثروت این قاره که ۲۵.۲ درصد از کل ثروت موجود در دنیا است که ۹۰.۷۵۲ تریلیون دلار تخمین زده شده است و پس از آن آسیا و اقیانوسیه، آمریکا جنوبی و آفریقا بیشترین ثروت را در خود جای داده اند.

در این بین ایالت متحده آمریکا بااختلاف از سایر کشورها بیشترین ثروت را در خود جای داده است به طوری که این کشور ۲۹.۴ درصد از ثروت جهانی که ۱۰۵.۹۹۰ تریلیون دلار است را در خود جای داده است و پس از آن بیشترین ثروت جهانی متعلق به چین است به طوری که این کشور ۱۷.۷ درصد از ثروت جهانی که ۶۰.۸۲۷ تریلیون دلار است را در اختیار دارد.

سومین کشوری که بیشترین ثروت دنیا را در خود جای داده است ژاپن است به طوری که این کشور ۶.۹ درصد از کل ثروت جهانی و یا به عبارتی ۲۴.۹۹۲ تریلیون دلار را در اختیار دارد و پس از آن به ترتیب آلمان، انگلیس، فرانسه و هند بیشترین ثروت را در اختیار دارند و ثروت این کشورها طبق آخرین براوردها ۱۴.۶، ۱۴.۳، ۱۳.۷ و ۱۲.۶ تریلیون دلار تخمین زده شده است.

سایر کشورهایی که به نسبت ثروت بیشتری را در اختیار دارند و نام انها در ادامه این فهرست آمده است عبارتند از ایتالیا، کانادا، اسپانیا، کره جنوبی، استرالیا، تایوان، سوئیس و هلند.

به طور کلی ۱۵ کشور ثروتمندی که از آنها نامبرده شد ۸۴.۳ درصد از کل ثروت جهانی را در اختیار دارند و به طرز عجیبی ثروت ایالت متحده و چین روی هم رفته از ثروت ۱۳ کشور دیگری که نام انها در ادامه این فهرست آمده است بیشتر است.

کل ثروت دنیا چگونه میان کشورهای جهان تقسیم شده؟