بورس نمایه

افراد حقیقی در بورس امروز ۴۹۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سهام وبملت بود.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، حقوقی‌ها امروز حدود ۴۹۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد هزار و ۱۲۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۵۶درصد یعنی ۶۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۴۴درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «محصولات شیمیایی» و «فلزات اساسی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «محصولات کامپیوتری الکترونیکی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد .

سه نماد «وبملت»، «فملی» و «شستا» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «ساراب»، «پترولح» و «کگلح» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری بانک ملت حدود ۵۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی سیمان داراب با برتری حدود ۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در دو نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۸۷نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول صفر میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۴۵۰میلیارد تومان بود.

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس  +جدول

بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس  +جدول