افراد حقیقی در بورس امروز ۶۳۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سهام وتجارت بود.

حقوقی‌ها امروز حدود ۶۳۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۶۷۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۵درصد یعنی ۹۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۴درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «واسطه‌گری‌های مالی و پولی» و «پیمانکاری صنعتی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «وتجارت»، «شپنا» و «وبملت» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «میدکو»، «حتاید» و «پترولح» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری بانک تجارت حدود ۵۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه با برتری حدود ۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۶نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۹۴نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۱۰میلیارد تومان بود.

 

تغییر مالکیت حقیقی حقوقی25.01.1400

بیشترین تغییر مالکیت صنایع25.01.1400