باید ساختارهای جدید در کشور ایجاد کنیم زیرا امروز دشمن  از اقتصاد مردم به عنوان یک ابزار بهره می‌برد.  ما در مقابل این جنگ اقتصادی باید آفند و دفاع اقتصادی داشته باشیم

شمس‌الدین حسینی یکی از کارشناسان اقتصادی کشور است که بعنوان وزیر اقتصاد و دارایی در دولت نهم و دهم شناخته می‌شود. دولتی که بنیان های گفتمان خود را بر عدالت گستری گذارده بود . حال آنکه تا چه میزان در این حوزه موفق بوده اند موضوعی است که شاید در این مقال نگنجد. اما اینکه دولتمردان گذشته تا چه خمیزان به اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی معتقد بوده اند موضوعی است که در این گزیده خوانی به دنبال ان هستیم . بر همین اساس در ادامه گزیده ای از اظهار نظرهای شمس الدین حسینی را خصوص اقتصاد مقاومتی گردآوری کرده ایم که می خوانید:

 

تجربه تحریم های ۶۵ ساله

شمس الدین حسینی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به گفتمانی رایج شود، گفت: دشمن از اقتصاد به عنوان یک ابزار فشار بهره می‌برد.

او با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» را به عنوان شعار سال برگزیده اند گفت: این شعار مهمتر از شعارهای سال گذشته است چراکه به عنوان یک الگوی برتر انتخاب شده است.

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به تحریم‌های دشمنان علیه کشورمان در طول سال‌های گذشته بیان کرد: با نگاهی به تاریخ گذشته کشور باید گفت که این تحریم‌ها از بیش از ۶۵ سال پیش و همزمان با ملی شدن صنعت نفت در ایران صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تحریم‌های مختلف از جانب دشمن علیه کشورمان صورت گرفته است، افزود: هر بار که ملت ایران موفقیتی را تجربه کرده و یا اینکه از ملت‌های مظلوم حمایت کرده است؛ مورد تحریم دشمن قرار گرفته‌ است.

حسینی افزود: اگر چه اقتصاد به معیشت مردم برمی‌گردد اما متاسفانه این امر برای دشمن به عنوان یک حربه و ابزار تبدیل شده است.

وی بیان کرد: دشمنی که در هشت سال دفاع مقدس و در عرصه‌های گوناگون نتوانسته مقابل ملت ایران بایستد و مقاومت مردم را بشکند، امروز از اقتصاد مردم به عنوان یک ابزار بهره می‌برد.

 

مقاومت در عرصه اقتصادی برای مقابله با دشمن

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به درایت و هوشمندی رهبری در مطرح کردن اقتصاد مقاومتی در کشور افزود: اقتصاد مقاومتی نه تنها عبور از حربه دشمن بلکه مسیری برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای رسیدن به اقتصادی پویا است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خاطر حفظ دستاوردهای ما در عرصه‌های مختلف است، اظهار داشت: همان طور که توانستیم در سال‌های دفاع مقدس دشمن را مأیوس کنیم امروز نیز با مقاومت در عرصه اقتصادی باید دشمن را ناامید کرد.

حسینی تصریح کرد: با تلاش و همکاری مسؤولان باید یک حرکت همگانی در راستای اقتصادی مقاومتی شکل گیرد و اقتصاد مقاومتی تبدیل به یک گفتمان رایج برای مردم شود.

وی گفت: امروز اقتصاد مقاومتی می‌خواهد اقتصاد دانش‎بنیان را برای تقویت و توسعه همه بخش‌ها در کشور گسترش دهد تا جلوی طمع‌ورزی دشمنان گرفته شود.

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به پیشرفت‌های کشور در سال‌های اخیر در عرصه‌‌های مختلف علمی و فناوری گفت: تا دهه ۷۰ تمام دغدغه‌ ما بازگشت نخبگانی بود که برای تحصیل به دیگر کشورها می‌رفتند اما امروز دشمن برای ترور دانشمندان هسته‌ای ما که در کشور رشد یافته‌اند تروریست تربیت می‌کند.

 

جنگ اقتصادی

وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی امری ناشناخته نیست و همواره از سوی ابرقدرت‌‌ها علیه کشورهای دیگر وجود داشته است، تصریح کرد: این جنگ شامل جنگ نرم و سخت است که جنگ سخت با هدفی بالاتر از اقتصاد از سوی دشمنان صورت می‌گیرد.

حسینی با بیان اینکه دشمنان نظام هر بار به بهانه‌های مختلف تحریم و جنگ اقتصادی را علیه کشورمان مطرح می‌کنند، اظهار کرد: دشمن به بهانه‎های مختلف، ایران را تروریست می‌خواند.

 

لزوم رصد تحریم دشمن و طراحی اقدام به موقع

وزیراسبق اقتصاد با بیان اینکه جنگهای نوین اقتصادی با محوریت تحریمهای آمریکا شکل گرفته، گفت: ما در مقابل این جنگ اقتصادی باید آفند و دفاع اقتصادی داشته باشیم و این بُعد مغفول مانده اقتصاد مقاومتی است.

او با تشریح ابزارهای جنگهای نوین اقتصادی با محوریت آمریکا در جهان، چالشهای این جنگهای اقتصادی را برشمرد و تاکید کرد با ایجاد نهادهای موقت در دستگاهها اجرایی کشور توان رقابت با دشمنان اقتصادی بیرونی را نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی مبتنی بر ظرفیتها و ضرورتهایی است، گفت: یکی از این ضرورتها جدی گرفتن موضوعات و مقوله های امنیتی است. امروز به گفته خود آمریکاییها آنها به دنبال آن هستند که از فشارهای غیر نظامی برای تغییر رفتار ملتها و دولتها استفاده کنند.

او افزود، آنها از قدرت اجبار بهره می‌برند  و ادبیات این حوزه را توسعه داده اند و به اقدامات اجباری اقتصادی رسیده اند.  به عبارت ساده تر آنها از ابرازهای اقتصادی استفاده میکنند تا به اهداف سیاسی خود دست یابند. تلقی آنها این است که ایران مانع از دست یابی به امیال آنها در منطقه آسیای جنوب غربی یا خاورمیانه است.

به گفته حسینی، برنامه آمریکاییها به این شکل است که بدون اینکه از ابزارهای سخت استفاده کنند تحریمهایشان را به شکلی پیش ببرند که بیشترین آسیب را به ایران وارد کرده و منجر به تغییر رفتار کشور  شوند.  به همین دلیل تحریمهای اقتصادی در کانون استراتژیهای امنیت ملی آمریکاییها قرار گرفته و خزانه داری بازیگر اصلی امنیت ملی آمریکاییها شده است.

وزیر اسبق اقتصادی تاکید کرد، بر این اساس اقتصاد در کنار وظیفه اصلی  و مستقیمش که تامین معیشت پایدار است کارکرد دیگری نیز پیدا کرده است و به ابزاری برای امیال سیاسی و امنیتی تبدیل شده است. به همین دلیل  شرایط جدید ایجاب میکند که ما در مقابل این جنگ اقتصادی آفند و دفاع اقتصادی داشته باشیم لذا اقتصاد مقاومتی درست است که الگوی فراگیری برای مدیریت اقتصاد است اما بایستی به این چالشها نیز پاسخ دهد.

وی افزود، زمانی که به پروژه های  اقتصاد مقاومتی نگاه میکنیم مشخص می‌شود که در باب ظرفیتها پروژه هایی تعریف شده اما در حوزه رصد تحریمهای دشمن و طراحی اقدام به موقع پروژه ای دیده نمی‌شود.

حسینی با بیان اینکه آمریکاییها  برای جنگ مالی نهادهای مشخص و ساختار مند ایجاد کرده اند، گفت: به عنوان مثال افک یا  اداره نظارت بر دارایی های خارجی در  طراحی و اجرای جنگ اقتصادی یکی از نقاط کانونی امنیت امریکایی‌هاست.

وزیر سابق اقتصاد گفت: به همین دلیل ما نیز باید ساختارهای جدید در کشور ایجاد کنیم که توان مقابله با آفندهای دشمن در زمینه اقتصادی را داشته باشد. در غیر این صورت با استفاده از نهادهای موقت که به صورت جانبی و فرعی در دستگاهها فعال می‌شوند نمی‌توان انتظار برخورد به موقع با چالش آفرینیهای دشمن را داشت.