شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ با افت ۴۵۰۰ واحدی به یک میلیون و ۲۴۶ هزار و ۵۴۲ واحد رسید.

به گزارش رتبه آنلاین، شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ با افت ۴۵۰۰ واحدی به یک میلیون و ۲۴۶ هزار و ۵۴۲ واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم وزن نیز با افت ۴۵۲ واحدی به ۴۳۱ هزار و ۸۴ واحد رسید.

نمادهای فولاد، شبندر، شتران، فملی، شپنا، خودرو و شبریز بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.