بورس میزبان عرضه اولیه‌های شگفت‌انگیز

عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس گفت: دولت برای جبران کسری بودجه، می‌تواند فرآیند عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی از طریق بورس را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس گفت: دولت برای جبران کسری بودجه، می‌تواند فرآیند عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی از طریق بورس را در دستور کار قرار دهد. شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در کنار سایر گزینه ها، بخشی از ظرفیت‌های دولت برای تداوم واگذاری‌ها در بورس هستند.

 بازارهای مالی کشور براساس اصل همگرایی مانند یک زنجیره به هم پیوسته با هم ارتباط دارند. در واقع نوسان یک بازار منجر به تکاپوی سایر بازارها می‌شود.

 بعد از انتقادهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص اثرات مخرب تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه در توسعه پایه پولی، افزایش نقدینگی و رشد تورم مطرح شد، طرح نیاز به بررسی بیشتری داشت که این بررسی‌ها در حال انجام است تا به گونه‌ای عمل شود که کمترین تبعات مخربی در اتمسفر کلی اقتصاد ایجاد نکند.