آیا امروز نیز روند بورس منفی خواهد بود یا شرایط تغییر می‌کند؟

بورس منفی امروز هم ادامه دارد؟ (۹۹/۱۲/۰۵)

آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده اند امروز نیز به احتمال زیاد بورس منفی یا متعادل خواهد بود. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس۶۷