آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا همچنان به روند منفی خود ادامه می دهد؟

آنطور که به نظر می‌رسد کارشناسان همچنان نسبت به وضعیت بورس ناامید هستند و شرایط بازار امروز را نیز منفی پیش بینی می‌کنند. در ادامه نظرات این کارشناسان در خصوص بورس امروز را آورده ایم.

بورس-۱۷فروردین۱۴۰۰