با توجه به آن که اسفند سال ۹۹، ۳۰ روزه است و روز ۳۰ اسفند مصادف شده است با روز شنبه، سوال برخی از سهامداران این است که آیا شنبه بورس تعطیل است؟

به گزارش رتبه آنلاین از تجارت نیوز، شنبه ۳۰ اسفند ۹۹، مصادف شده است با روز شنبه که در تقویم رسمی تعطیل اعلام نشده است.