با وجود سبز شدن بورس امروز در بازار سهام ۳۸۳ نماد در صف فروش و فقط ۴۷ نماد در صف خرید قرار دارند.

بورس سبز و فروشنده بسیار