با وجود سبز شدن بورس امروز در بازار سهام ۴۰۹ نماد در صف فروش و فقط ۲۵ نماد در صف خرید قرار دارند.

بورس سبز است ولی فروشنده زیاد