بورس با وزیر پیشنهادی اقتصاد سبز می شود یا قرمز؟

آخرین خبر/عضو سابق هیئت مدیره بورس در گفت‌وگو با آخرین خبر، ضمن دفاع از سوابق وزیر پیشنهادی اقتصاد، وی را همزمان دارای تجربه بالای کارشناسی و انگیزه جوانی دانست.
بورس با وزیر پیشنهادی اقتصاد سبز می شود یا قرمز؟

محمد معتمد؛عضو سابق هیئت مدیره بورس و فعال بازار سرمایه، دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی اقتصاد را دارای سوابق طولانی پژوهشی و تجربه ذی قیمت کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس دانست و گفت: فعالان بازار سرمایه در ۲ سال اخیر بیشترین ارتباط را با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند، جایی که دکتر خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون بودند و ضمن ارائه نظرات دقیق و کارشناسی، بسیار پخته عمل می کردند.

وی با اشاره به این که یک شخص به تنهایی این توان را نخواهد داشت تا مشکلات را حل کند، هماهنگی تیم اقتصادی دولت به ویژه بین وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت صمت را خیلی ضروری دانست و گفت: با توجه به عملکرد شفاف وزیر پیشنهادی صمت آقای فاطمی امین در سمت های قبلی، در صورت هماهنگی وزرای اقتصاد و صمت و در صورت همراهی سایر نهادها و قوا و اجتناب از مواضعی که به آرامش روانی و اعتماد سهامداران لطمه بزند و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی پرهیز کنند، افراد معرفی شده برای تیم اقتصادی دولت می توانند کار خود را به خوبی انجام دهند.

وی بازخورد بازار سرمایه به تیم اقتصادی معرفی شده را تاکنون مثبت دانست و افزود: فعالان بازار در عین حل با احتیاط در حال بررسی بیشتر سوابق و مواضع افراد معرفی شده هستند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین