بورس امروز ۲۵ فروردین / شاخص کل امروز چگونه بود؟

در نیمه دوم بازار در روز جاری بیشتر شاخص‌های بورس با کاهش مواجه بودند و شاخص کل با ۱۳۲۰ واحد کاهش معادل منفی ۰.۱۱ درصد به سطح یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۲۳۵ واحد رسید.

به گزارش رتبه آنلاین از منیبان، بر اساس آمار‌های معاملاتی، در نیمه دوم بازار در روز جاری بیشتر شاخص‌های بورس با کاهش مواجه بودند. شاخص کل با ۱۳۲۰ واحد کاهش معادل منفی ۰.۱۱ درصد به یک میلیون و ۲۴۳ هزار و ۲۳۵ واحد، شاخص قیمت وزنی – ارزشی با ۳۴۳ واحد کاهش معادل منفی ۰.۱۱ درصد به ۳۲۳ هزار و ۵۵۷ واحد، شاخص کل هم وزن با ۸۰۵ واحد کاهش معادل منفی ۰.۱۸ درصد به ۴۳۴ هزار و ۴۳۹ واحد، شاخص قیمت هم وزن با ۵۲۴ واحد کاهش معادل منفی ۰.۱۸ درصد به ۲۸۲ هزار و ۹۵۵ واحد، شاخص آزاد شناور با ۴۴۲۸ واحد کاهش معادل منفی ۰.۲۵ درصد به یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۵۶۹ واحد، شاخص بازار اول با ۲۳۸۹ واحد کاهش معادل منفی ۰.۲۶ درصد به ۹۰۸ هزار و ۹۲۱ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۲۴۸ واحد افزایش معادل ۰.۰۹ درصد به ۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۲۵۹ واحد رسید.

ارزش و حجم معاملات

به این ترتیب، در نیمه دوم داد و ستد‌های امروز بورس، در ۳۷۴ هزار و ۳۹۰ نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۴۹۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۹ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال در بورس معامله شد.

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس در نیمه دوم بازار در روز جاری عبارت بودند از: شستا، فملی، کچاد، کگل، شپنا، شبندر و شتران.

تعداد صف های خرید و فروش

در نیمه دوم بازار امروز از ۶۳۸ نماد حاضر، ۱۲ نماد (۲ درصد) در صف خرید و ۴۱۷ نماد (۷۳ درصد) در صف فروش بودند.

برترین عرضه و تقاضا

۷ نماد با برترین تقاضا در بورس در نیمه دوم بازار امروز: سپاس، ساراب، کمند، تاصیکوح، صنفت۳۱۲، کارین و نوین.

۷ نماد با برترین عرضه در بورس در پایان بازار امروز:  خزر، سنیر، ثنوسا، قثابت، کترام، کویر و کلوند.

بیشترین و کمترین قیمت

۷ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس در پایان بازار امروز: ساراب، سپ، شستا، برکت، فسازان، کچاد و جم.

۷ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس در پایان بازار امروز: فاراک، فاسمین، وپست، فنوال، وساخت، خزامیا و خپارس.