کارشناسان نسبت به بورس تا حدودی ناامید شده‌اند.

آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده‌اند بورس امروز نیز احتمالا منفی خواهد بود. البته برخی نیز اعتقاد به بورس متعادل دارند. در ادامه نظرات این فعالان حوزه بازار سرمایه به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۱۶فروردین۱۴۰۰