روز گذشته شاخص بورس بالاخره مثبت شد اما آیا امروز هم همان روند ادامه خواهد داشت؟

بورس امروز هم مثبت است؟ (۹۹/۱۰/۲۲)

اکثر کارشناسان بورس اعتقاد دارند بازار امروز مثبت یا متعادل خواهد بود. البته برخی نیز اعتقاد به بورس منفی برای امروز دارند. در ادامه نظرات این کارشناسان بازار سرمایه به صورت کامل آورده شده است.

بورس۳۳۳