نمایندگان مجلس پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، سقف منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ که قبلا بالغ بر ۹۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را به ۱.۲۷ هزار هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

به گزارش پایگاه خبری رتبه آنلاین و به نقل از بورس پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، سقف منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ که قبلا بالغ بر ۹۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود را به ۱.۲۷ هزار هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

همچنین مجلس به دولت اجازه داد نسبت به ابلاغ ۹۳۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند ولی ابلاغ ۳۴۰ هزار میلیارد تومان مابقی (مابه التفاوت سقف اعتبارات مصوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۰)، صرفاً پس از اطمینان از منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه در ۶ ماهه اول قابل ابلاغ بر مصارف مصوب است.