جمعه 31 فروردین 1403
خانهاخبار روزبهره وری حلقه گمشده توسعه در کشور

بهره وری حلقه گمشده توسعه در کشور

سالهاست که بر طبل توسعه می کوبیم و صدای فراخوان توسعه را به گوش همه ایرانیان و غیر ایرانیان رسانده ایم ، برنامه های توسعه می نویسم و کتابخانه ها مملو از رساله های عدم موفقیت و اجرای برنامه های توسعه ماست ، اینهمه سخن و مطلب و خرد و اندیشه ولی از مسیر سخت و صعب العبوری به نام بهره ور ی می گذرد ، راه ساده توسعه ایجاد است و راه سخت ولی پایدار توسعه استفاده حداکثری از آنچه ساخته ایم ، خب بدیهی است که برای ایجاد ، روبان می بریم ولی برای تبدیل یک شیفت کار به دو شیفت هیچ تشویقی در نظامات کشور فراهم نشده است .نه در نرخ مالیات نه در نرخ بیمه و نه در تشویق های معنوی شما از اینکه یک شیفت کاری را در کارخانه به دو شیفت تبدیل کردید ، بهره ی نمی برید.

سالهاست مشوق های قانون گزاران و دولتمردان حول ایجاد متمرکز شده است ، و تا وقتی در بر این پاشنه بگردد ما همچنان از توسعه دورتر می شویم . از طرفی فرهنگ سنتی بهره ور کشور در طی استفاده از یارانه های نفتی کاملا فراموش شده اند ، ما ملت کرسی و کفترخانه بوده ایم ولی حالا ملت اسرف و هدر رفت هستیم ، این تغییر فرهنگ ما را دیگرگونه و نامناسب تربیت کرده است به گونه ای که در زمستان حاضر به پوشیدن لباس مناسب در منزل نیستیم و در تابستان با کوچکترین تعرق آشفته می شویم. فرهنگ استفاده بهینه از منابع در فرهنگ ایرانی گم شده است و بازگشت به فرهنگ غنی خودمان راهگشا خواهد بود .

توسعه بهره وری در گرو خلاقیت و نوآوری های خردمندانه است

در آستانه واقعی تر شدن قیمت ها به نظر می رسد فرصت تاریخی استفاده بهتر از منابع موجود بار دیگر مهیا شده است ، ما باید خودروهای غیر بهره ور خودمان را اوراق کنیم و به خودروهای هیبریدی مجهز شویم ، توسعه فناورهای نوین و اینترنت اشیا باید ما را در بهره ور شدن یاری کند ، انقلاب صنعتی چهارم و استقبال از آن می تواند مسیر میانبر برای دستیابی به اهداف بهره وری در کشور باشد . به شرط آنکه جوانان و شرکت های دانش بنیان این کشور را برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختارها و بنیادها ، حمایت کنیم .همه ما مسوولیم که ایران را جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم ، کیفیت زندگی ایرانیان در طول زمان تحت فشارهای تحریم کاهش پیدا کرده است ، باید با توسعه بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود به سمت تولید ارزش برویم و برای ملت رفاه فرهیخته تلاش کنیم .

رفاه ملت ها با بهره وری رابطه مستقیم دارد

تولید خلاقانه ارزش از طریق ارایه خدمات و محصولات دانش بنیان راهکار اصلی توسعه است. رفاه ملت ها از ایجاد ارزش در سطح ملی نشات می گیرد باید این طلسم نرخ منفی تولید ناخالص ملی شکسته شود و به سوی ایرانی آباد و توسعه یافته حرکت کنیم . شایسته منابع انسانی ، منابع خدادادی و تمدن شگرف ایران جز این نیست.

فرشید شکرخدایی

دبیر جشنواره ملی بهره وری

رییس کمیسیون توسعه پایدار ، محیط زیست و آب اتاق ایران

اخبار مرتبط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

بیشترین بازدید