یکشنبه 2 اردیبهشت 1403
خانهخبرفرهنگی و هنریبزرگ ترین شاعران فارسی

بزرگ ترین شاعران فارسی

ایران بی شک تمدنی پر از فرهیختگان است که از قدیم الایام برایمان آثار نفیسی را به یادگار گذاشته اند. در این لیست بر طبق قرون مختلف بزرگترین شاعران هر قرن رده بندی شده اند. ( این دسته بندی شامل اشعار با قالب های بدون وزن عروضی نمیشود.)

بزرگ ترین شاعران فارسی در سطح جهانی :

 • فردوسی ( بزرگمرد و پاسدار زبان پارسی )
 • مولوی ( عارفی شوریده که آموزگار عشق بود. )
 • سعدی ( عاقل و لبریز از پند های گوناگون )
 • حافظ ( تفسیر و حفظ کننده ی آیات قرآن در اشعار )
 • نظامی ( داستان سرا و پرورنده ی مهر )
 • خیام ( حکیم دور اندیش و فروتن )
 • جامی ( خاتم الشعرا که دارای بهترین اقتباس است. )
 • عطار ( صوفی و بلند نام )
 • بیدل دهلوی ( تلفیقی از مرز و بوم ها )
 • پروین اعتصامی ( تنها اندرز گویی که شیرین سخن بود. )
 • شهریار ( گمشده در شهری که مهد ادیبان نام دارد. )
 • خاقانی ( حَسّان العجم )
 • رودکی ( یگانه شاعر قرن 3 که به حکمت معروف است. )
 • سنایی ( شاعری که عرفان را به طور جدی به اشعار پارسی وارد نمود. )
 • باباطاهر ( درویش مسلک و فروتن )
 • وحشی بافقی ( شاعری که حق برادری را به جا آورد. )
 • شیخ بهایی ( شاعر و همه چیز دان قرن خویش )
 • خواجه نصیر الدین طوسی ( پاسدار فارسی و تغییر دهنده ی تاریخ مغول )
 • میرداماد ( معلم ثالث )
 • صائب تبریزی ( شاه شاعر سبک هندی )
 • قاآنی ( شاعری که حکیم بود. )
 • قائم مقام فراهانی ( صدر اعظم اما ادیب )
 • ملک الشعرا بهار ( آخرین ادیب بزرگ ایران زمین )
 • فرخی یزدی ( آزادی خواه و روزنامه نگار )
 • عارف قزوینی ( تصنیف سازی که خود میسرود )
 • ادیب الممالک ( امیر الشعرا )
 • ایرج میرزا ( فخر الشعرا ولی معترض )
 • اقبال لاهوری ( کشور سازی که ایرانی نبود )

بزرگ ترین شاعران فارسی به تفکیک قرن :

قرن 3 و 4
بزرگترین شاعران قرن 3 و 4

بزرگ ترین شاعران فارسی قرن سوم :

 • رودکی ( تنها شاعر ماندگار از قرن سوم بود که در سطح جهانی شناخته شده است. )

قرن چهارم :

 • فردوسی
 • ابو سعید ابولخیر ( شاعر بلند مقام و آمیخته به عرفان )
 • عنصری
 • کسایی
 • دقیقی
 • عیوقی
قرن 5
بزرگترین شاعران فارسی قرن 5

قرن پنجم :

 • خیام
 • ابولفضل بیهقی ( شاعری که تاریخ را سرود )
 • سنایی
 • باباطاهر
 • عنصر المعالی
 • خواجه عبد الله انصاری
 • فرخی سیستانی
 • غزالی
 • ناصر خسرو
 • ازرقی هروی
 • اسدی توسی
 • مسعود سعد سلمان
 • قطران
 • منوچهری
 • فخر الدین اسعد گرگانی
 • بوالفرج رونی
 • امیر معزی
 • ایرانشان
 • عمعق بخاری
 • سراینده ی فرامرزنامه ( اطلاعاتی از هویت و کیستی این شخص موجود نمی باشد اما این اثر ماندگار در رده بندی جهانی به شدت مورد استقبال مردم بوده پس از نویسنده ی ناشناس آن میتوان در این لیست یاد کرد. )
 • عسجدی
 • لبیبی
 • هجویری
 • ابوعلی
قرن 6
بزرگترین شاعران فارسی قرن 6

قرن ششم :

 • عطار
 • نظامی
 • خاقانی
 • محمد بن منور
 • نصرالله منشی ( ابوالمعالی ، مترجمی که در حبس به قتل رسید. )
 • نظامی عروضی
 • ظهیری سمرقندی
 • عین القضات همدانی
 • بابا افضل کاشانی
 • مهستی گنجوی
 • حمید الدین بلخی
 • سراج قمری
 • ادیب صابر
 • سوزنی سمرقدی
 • وطواط
 • انوری
 • میبدی
 • اثیر اخسیکتی
 • اوحد الدین کرمانی
 • جمال الدین عبد الرزاق
 • سید حسن غزنوی
 • ظهیر فاریابی
 • عبادی مروزی
 • عثمان مختاری
 • عبدالقادر گیلانی
 • قوامی رازی
 • عبد الواسع جبلی
 • فلکی شروانی
 • مجیر الدین بیلقانی
قرن 7 و 8
بزرگترین شاعران قرن 7 و 8

قرن هفتم :

 • مولانا
 • سعدی
 • امیر خسرو دهلوی
 • امامی هروی
 • عراقی
 • خواجه نصیر الدین طوسی
 • همام تبریزی
 • سلطان ولد
 • نجم الدین رازی
 • حکیم نزاری
 • کمال الدین اسماعیل
 • مجد همگر
 • سعد الدین وراوینی
 • حسینی

قرن هشتم :

 • حافظ
 • خواجوی کرمانی
 • عبید زاکانی
 • شیخ محمود شبستری
 • حیدر شیرازی
 • شمس مغربی
 • جهان ملک خاتون
 • نسیمی
 • قاسم انور
 • اوحدی
 • ابن یمین
 • جلال عضد
 • سلمان ساوجی
 • شاه نعمت الله
 • سیف فذغانی
 • کمال خجندی
 • محمد کوسج
قرن 9 و 10
بزرگترین شاعران قرن 9 و 10

قرن نهم :

 • جامی
 • حسین خوارزمی
 • خیالی بخارایی
 • صوفی محمد هروی
 • نظام قاری
 • ابن حسام خوسفی
 • اسیری لاهیجی
 • امیر شاهی
 • امیر علیشیر نوایی
 • سلیمی جرونی
 • کوهی

قرن دهم :

 • وحشی بافقی
 • شیخ بهایی
 • اهلی شیرازی
 • محتشم کاشانی
 • هلالی جغتایی
 • بابافغانی
 • رضی الدین آرتیمانی
 • شاهدی
 • نظیری نیشابوری
 • عرفی
 • فضولی
 • میلی
قرن 11 و 12
بزرگترین شاعران قرن 11 و 12

قرن یازدهم :

 • بیدل دهلوی
 • میرداماد
 • صائب تبریزی
 • فصیحی هروی
 • فیض کاشانی
 • واعظ قزوینی
 • اسیر شهرستانی
 • ابولحسن فراهانی
 • جویای تبریزی
 • وحید الزمان قزوینی
 • نوعی خبوشانی
 • فیاض لاهیجی
 • سلطان باهو
 • سلیم تهرانی
 • ملا مسیح
 • سیدای نسفی
 • طغرای مشهدی
 • قدسی مشهدی
 • کلیم

قرن دوازدهم :

 • هاتف اصفهانی
 • حزین لاهیجی
 • آذر بیگدلی
 • رفیق اصفهانی
 • قصاب کاشانی
 • سعیدا
 • مشتاق اصفهانی
 • طبیب اصفهانی
 • نورعیلشاه
قرن 13
بزرگترین شاعران قرن 13

قرن سیزدهم :

 • رشحه
 • قاآنی
 • قائم مقام فراهانی
 • آشفته ی شیرازی
 • ترکی شیرازی
 • حکیم سبزواری
 • صفی علیشاه
 • وحدت کرمانشاهی
 • فروغی بسطامی
 • میرزا آقا خان کرمانی
 • نیر تبریزی
 • یغمان جندقی
 • افسر کرمانی
 • رضا قلی خان هدایت
 • سحاب اصفهانی
 • شاطر عباس صبوحی
 • صامت بروجردی
 • صفایی جندقی
 • الهامی کرمانشاهی
 • بلند اقبال
 • جیحون یزدی
 • خالد نقشبندی
 • صفای اصفهانی
 • عمان سامانی
 • غالب دهلوی
 • غبار همدانی
 • فایز
 • محیط قمی
 • ملا احمد نراقی
 • میرزا حبیب خراسانی
 • وفایی شوشتری
 • وفایی مهابادی
قرن 14
بزرگترین شاعران قرن 14

قرن چهاردهم :

 • پروین اعتصامی
 • شهریار
 • ملک الشعرا ی بهار
 • فرخی یزدی
 • عارف سیستانی
 • ادیب الممالک
 • اقبال لاهوری
 • ایرج میرزا
 • خلیل الله خلیلی
 • رهی معیری
 • غروری اصفهانی
 • میرزاده عشقی
 • صابر همدانی
 • طغرل احراری
 • افسر الملوک عاملی
 • حاجب شیرازی
 • صغیر اصفهانی
اخبار مرتبط

بیشترین بازدید