شنبه 29 اردیبهشت 1403
خانهاینفوگرافیبزرگترین معادن ایران

بزرگترین معادن ایران

بر اساس آمار لیست بزرگترین معادن ایران به 5 مورد خلاصه میشود. معدن سنگ آهن گل گهر در کرمان، بزرگترین معدن ایران است و در سال 2021 تقریبا 19.21 میلیون تن متریک ماده خام را تولید کرد. معدن سنگ آهن گا گهر متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است. دومین معدن از بزرگترین معادن ایران با تقریبا 13.97 میلیون تن متریک ماده ی خام، معدن چادرملو در یزد است. معدن چادرملو متعلق به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو است و تا سال 2035 به بهره برداری خواهد پرداخت.

بعد معدن سرچشمه در کرمان سومین معدن بزرگ ، معدن مسکنی در اصفهان چهارمین معدن و معدن سونگون آهار در آذربایجان شرقی پنجمین معدن بزرگ هستند که به ترتیب در سال 2021 تقریبا 13.24 میلیون تن، 8.19 میلیون تن و 6.38 میلیون تن از ماده خام را تولید کردند. معدن سرچشمه متعلق به شرکت فراز معدن انارک است و معدن سونگون ؟آهار متعلق به شرکت صنایع مس ایران است.

5 معدن بزرگ، یعنی معدن سنگ آهن گل گهر، معدن چادرملو، معدن سرچشمه، معدن مسکنی و معدن سونگون آهار در سال 2021 به طور تجمعی تقریبا 61 میلیون تن از ماده خام را تولید کردند.

بزرگترین معادن ایران

منبع : GlobalData

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید