بزرگان بورس همچنان مغلوب فشار فروش

اغلب نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بورس تهران امروز هم در مدار منفی معاملات قرار گرفته‌اند و شاخص کل تا اینجای کار با افت ۴۰۰۰ واحدی مواجه شده است. البته وضعیت تقاضا در نمادهای کوچک‌تر بازار تا حدی بهتر است و شاخص هم‌وزن امروز هم در مدار صعودی قرار گرفته است. به طوری که تا ساعت ۱۰: ۲۰ با رشد ۰.۳ درصدی همراه شده است.

به گزارش رتبه آنلاین از بورسان، نکته مهم بازار امروز، معاملات نمادهای پالایشی است. به نظر می‌رسد گزارش‌های ۹ ماهه جذاب پالایشگاه‌ها منجر به اقبال نسبی بورس‌بازان به این دسته از نمادها شده است. شبندر، شپنا و شبریز از نمادهایی هستند که بیشترین اثرگذاری مثبت بر شاخص کل را داشتند و توانستند جلوی افت بیشتر شاخص کل بورس تهران را بگیرند.

البته پالایشی‌ها حتی با وجود این گزارش‌های جذاب هم نتوانستند بر فشار فروش غلبه کنند و بارها تا محدوده منفی معاملات پیش رفتند. به طوری که طی دقایق گذشته شتران با صف فروش مواجه شده، شپنا منفی شده و شبندر هم مثبت اما متعادل است. باید دید در ادامه بازار هیجان فروش فروکش خواهد کرد یا پالایشی‌ها هم مثل اغلب نمادهای بزرگ دیگر مغلوب منفی‌های بورس می‌شوند.

ارزش معاملات خرد در بازار امروز تا حدی رشد کرده و تا اینجای کار به ۴۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. در بین صنایع، زد و خورد خریداران و فوشندگان پالایشی‌ها منجر شده تا این صنعت بیشترین ارزش معاملات را داشته باشد. بعد از پالایشی‌ها هم سیمانی‌ها و خودروسازان بیشترین ارزش معاملات را دارند. در بین نمادها هم پالایشی یکم، دارا یکم، شپنا و شبندر بیش از همه معامله شده‌اند. پالایشی یکم تا اینجای کار ۱۱ برابر روز گذشته معامله شده است.

خروج پول حقیقی در بازار امروز هم ادامه دارد. به طوری که طی ۷۵ دقیقه نخست معاملات امروز حقیقی‌ها مالکیت ۳۱۰ میلیارد تومان سهام را به حقوقی‌ها واگذار کردند.

صف‌های فروش همچنان سنگین و پرتعداد است. تا اینجای کار بیش از ۵۰ درصد نمادها با صف فروش‌هایی به ارزش ۳۸۰۰ میلیارد تومان مواجه‌اند. در سمت مقابل هم کمتر از تنها ۱۰ درصد نمادها صف خرید را تجربه می‌کنند. ارزش این صف‌های خرید هم کمتر از ۹۰۰ میلیارد تومان است.