به گزارش رتبه آنلاین به نقل از ایرنا، از سازمان برنامه و بودجه کشور، سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور اعضای ستاد، مشاورین و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و آبرومند مشاور عالی رئیس مجلس شورای اسلامی با موضوع ساماندهی نظام حقوق و دستمزد، برنامه محورکردن بودجه و ساماندهی ردیف های بودجه سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

بنابر این گزارش، استراتژی سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ است. در این ارتباط از همه ابزارها و راه های قانونی برای بهینه کردن بودجه ۱۴۰۱ استفاده می شود. تا تغییرات اساسی و کارشناسی برای اقتصاد کشور و بهبود شرایط و برنامه محورکردن بودجه فراهم شود.

در این جلسه نظرات کارشناسی و علمی درباره برنامه محورکردن بودجه ۱۴۰۱ و ساماندهی ردیف های بودجه و حقوق و دستمزدها مطرح شد.