مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که طی سال‌های گذشته با ۱۵۰ ساخت‌وساز غیر قانونی در سواحل کشور برخورد و تخریب شده است. همچنین پرونده یکصد ساخت و ساز غیرقانونی دیگر در حال بررسی در مراجع قضایی است.

به گزارش رتبه آنلاین، حمید خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آزادسازی سواحل در مرز آب و خشکی موضوعیت دارد و تابع قوانین خاصی است که هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی در این زمینه وظایفی برعهده دارند؛ به گونه‌ای که سازه‌ها اگر در ساحل بنا شده باشند در حیطه سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری است، اگر ساخت و ساز در حیطه رودخانه باشد وزارت نیرو متولی برخورد با آن است و اگر ساخت و ساز در دریا باشد به سازمان بنادر و دریانوردی مربوط می‌شود.

وی افزود: اگر سازه‌های دریایی مجوز نداشته باشند، مسلما با آن‌ها برخورد می‌شود. کما اینکه طی سال‌های گذشته حدود ۱۵۰ سازه دریایی که از حریم ساحل تا دریا ادامه داشتند با برخورد قانونی و قضایی مواجه و تخریب شد و این آزادسازی طرح مشارکتی بین سازمانی و بین دستگاهی است که همگی به ویژه دادستانی‌ها در آن سهیم و دخیل هستند.

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حال حاضر در استان‌های شمالی و شهرستان‌هایی مانند نوشهر ساخت و سازهای غیر مجازی وجود دارد که امکان رؤیت دریا  و ساحل را هم از مردم می گیرد، چه برسد به استفاده از آن. این در حالی است که حق مردم استفاده کردن و بهره‌بردن از دریا در طول سواحل کشور بوده و این حق برای همه به صورت یکسان باید در نظر گرفته شود.

خلیلی اعلام کرد: در همین راستا بیش از ۱۰۰ پرونده ساخت و ساز غیرمجاز دریایی دیگر را هم شناسایی کردیم و پرونده آن‌ها در مراجع قضایی در حال رسیدگی‌ است.   این سازه‌ها با کاربری تفریحی و عمدتاً متعلق به بخش خصوصی است که امیدواریم هرچه زودتر تکلیف آن‌ها هم روشن شود.

وی تاکید کرد که برای برخورد کردن با ساخت و سازهای غیر مجاز ساحلی و دریایی هیچ تفاوت و تبعیض بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قائل نخواهیم شد، کما اینکه سازمان بنادر و دریانوردی هم که در سواحل شمالی مجموعه آموزشی داشت سال گذشته به صورت داوطلبانه اقدام به عقب نشینی کرد، چرا که وقتی از دریا حرف میزنیم دقیقاً از  حقی صحبت می‌کنیم که متعلق به همه افراد کشور است و همه باید بتوانیم به راحتی به آن دسترسی داشته باشیم.

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: مردم در در صورت دیدن ساخت و سازهای غیر مجاز دریایی به سازمان بنادر، ساخت و سازهای ساحلی به سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و در صورت دیدن ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه به وزارت نیرو اطلاع‌ دهند تا در صورت اثبات تخلف با صاحبان سازه برخورد شود. همچنین برای برقراری ارتباط با اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی می‌توانند با شماره تلفن‌های ۸۴۹۳۲۲۶۰ و ۸۴۹۳۲۲۶۱ تماس برقرار کنند.