به گزارش خبرنگار رتبه آنلاین، هم اکنون جلسه کلاب هاوس با حضور سرکار خانم پهلوانی رییس سازمان ملی بهره وری، آقای پدرام سلطانی، آقای حسین سلاح ورزی، آقای فرشید شکرخدایی، آقای حسن فروزان فرد ، آقای افشین کلاهی و … در حال برگزاری می باشد.