یک دستگاه پژو ۳۰۱، در بازار با قیمت ۱۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش خودرونویس، لیست قیمت انواع خودرو داخلی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به شرح زیر است:

با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟

با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان چه خودروهایی می‌توان خرید؟