رئیس جمهور در واکنش به خروج ترامپ از برجام: یک موجود مزاحم از برجام خارج شد.

مهدی عزیزی. خبرآنلاین