بانک‌پاسارگاد بر اساس ارزیابی بنیاد جهانی سازمان دانشی برتر (Make) در سال ۲۰۱۷ موفق شد رتبه دوم آسیا را در محور رهبری دانش‌محور سازمانی از آن خود کند.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک‌پاسارگاد، بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، عملکرد بانک‌پاسارگاد به‌ویژه در ۲ محور از محورهای هشت‌گانه الگوی جهانی(Make) بسیار موفق ارزیابی شده‌است. به‌طوری‌که در محور رهبری دانش‌محور سازمانی، بانک‌پاسارگاد موفق به کسب رتبه دوم آسیا و در محور خلق ارزش از دانش مشتریان موفق به کسب رتبه چهارم آسیا شد. همچنین در مجموع محورهای هشت‌گانه Make، با اختلاف بسیار ناچیز با سایر سازمان‌های دانشی برتر قاره نظیر Toyota،Tata ، LG، Samsung و Beijing Capital موفق به کسب جایگاه بیستم آسیا شد.

گفتنی است بنیاد جهانی سازمان دانشی برتر (Make) به‌عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین مرجع ارزیابی و هدایت سازمان‌های جهان در مدیریت دانش‌محور محسوب می‌شود.