چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهتصویرخوانباشگاه دوچرخه‌ سواری برای دستفروش مدال‌دار

باشگاه دوچرخه‌ سواری برای دستفروش مدال‌دار

علی عالی دبیر گروه ورزش اعتماد خبرداد که رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با همسر⁧ آتوساعباسی ⁩نشست و مشکلات حل شد. آن‌ها صاحب باشگاه دوچرخه‌سواری شدند.


اخبار مرتبط

بیشترین بازدید