افراد حقیقی امروز هزار و۳۰۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فر‌آورده‌های نفتی و همچنین سهام شبندر بود.

حقوقی‌ها حدود هزار و ۳۰۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، ارزش کل معاملات خرد ۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۱درصد یعنی دو هزار میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۹درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فر‌آورده‌های نفتی»، «بانک‌ها و موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» و «خرده فروشی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «شبندر»، «فولاد» و «وبملت» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «فخوز»، «رانفور» و «خودرو» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت پالایش نفت بندرعباس معادل ۲۱۰میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی فولاد خوزستان با برتری ۵۷میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۲۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۳نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۱۸۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم هزار و ۴۷۰میلیارد تومان بود.