بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس

نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با توجه به انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی در خصوص مصوبه شورای عالی بورس و همچنین شفاف‌سازی در خصوص سود سهام مجامع در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت امروز(یکشنبه) به بورس بازگشتند.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان آذربایجان شرقی(وساشرقی)، سرمایه‌گذاری استان اردبیل(وساربیل)، سرمایه‌گذاری استان اصفهان(وسصفا)، سرمایه‌گذاری استان ایلام(وسیلام)، سرمایه‌گذاری استان بوشهر(وسبوشهر)، سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی(وسخراج)، سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی(وسرضوی)، سرمایه‌گذاری استان خراسان شمالی(وسخراش)، سرمایه‌گذاری استان خوزستان(وسخوز)، سرمایه‌گذاری استان زنجان(وسزنجان)، سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان(وسیستا)، سرمایه‌گذاری استان فارس(وسفارس)، سرمایه‌گذاری استان قم(وسقم)، سرمایه‌گذاری استان کردستان(وسکرد)، سرمایه‌گذاری استان کرمان(وسکرمان)، سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه(وسکرشا)، سرمایه‌گذاری استان کهگیلویه و بویراحمد(وسکهبو)، سرمایه‌گذاری استان گیلان(وسگیلا)، سرمایه‌گذاری استان مازندران(وسمازن)، سرمایه‌گذاری استان همدان(وسهمدا) و سرمایه‌گذاری استان یزد(وسیزد) با توجه به انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی در خصوص مصوبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی بورس و همچنین شفاف‌سازی در خصوص سود سهام مجامع در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند.